muchy mokre
Black Palmer Łatwa w wykonaniu, mokra muszka naśladująca gąsienicę.
Skuteczna w zakrzaczonym terenie, lub na śródleśnych odcinkach rzek.
Wielkość 8 - 14
Tułów pawie pióro
Jeżynka czarna, na całym tułowiu
Główka czarna